Sri Ram Jyoti Sewashram-Budelbahal, Sundergarh/Gurukul Sanskrut Vidyalaya Chakapad, Kandhmal